Live
13Chase2ChaseRainbow3Rainbow11Rainbow3RainbowKenny4Kenny9Kenny4KennyArgoth6Argoth10Rainbow3RainbowBurret5Burret6Didgeridood7DidgeridoodArgoth6Argoth5Seviny8SevinyBurret5Burret15Chase2ChaseMatt1Matt14Matt1MattChase2Chase12Matt1MattChase2Chase8Chase2ChaseRainbow3Rainbow7Matt1MattKenny4Kenny4Rainbow3RainbowArgoth6Argoth3Chase2ChaseDidgeridood7Didgeridood2Kenny4KennyBurret5Burret1Matt1MattSeviny8SevinyRound 1Round 2SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4
Chase
Rainbow
Rainbow
Kenny
Kenny
Argoth
Rainbow
Burret
Didgeridood
Argoth
Seviny
Burret
Chase
Matt
Matt
Chase
Matt
Chase
Chase
Rainbow
Matt
Kenny
Rainbow
Argoth
Chase
Didgeridood
Kenny
Burret
Matt
Seviny